Publicación «Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn (1849-1859) Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn»

Descripción

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn (1849-) Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.