Publicación «Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. (1922-1925) Memòries del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie botànica»

Descripción

Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. (1922-1925) Memòries del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie botànica