Obra «Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. (1816-1925) Nova genera et species plantarum»

Descripción

Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. (1816-1925) Nova genera et species plantarum